Hamsa House


HAMSA HOUSE – tai kūno ir sielos namai. Tai vieta gimusi didelės vidinės transformacijos dėka. Tai vieta kur laukiamas gyvenimo kelyje pasimetęs žmogus, tiesiog nerandantis kasdienybės džiaugsmo. Čia laukiamas žmogus, kuris nesupranta ką jaučia, kodėl kažkas vyksta jo gyvenime, kaip išsiaiškinti kur tas kelias veda ir ar mes norime tame kelyje ilgiau būti. Čia vieta kur ieškoma atsakymų į klausimus apie gyvenimą, būseną, mintis, pašaukimą ir sielos kelią.

Čia laukiamas kiekvienas kuris trokšta įveikti baimes bei patį save. Čia laukiamas žmogus, kuris galbūt tiesiog nori patobulinti save, paskatinti tam tikras savo savybes augti ir vystytis. Kuris siekia išsiugdyti naujus gebėjimus, atskleisti jau turimus ir žengti ten kur dar nėra buvęs. Čia laukiamas kiekvienas žmogus turintis savyje giliai užslėptą norą pakeisti savo kasdienybę, dalykus ar savybes kurios jam nepatinka ar nepasitarnauja.

Čia laukiamas žmogus kuris galbūt serga – kūnu ir siela. Čia ramybės oazė, kurioje galite būti atviri sau ir pagaliau nuoširdžiai atsisukti ir pažiūrėti į save. Nustoti bėgti nuo savęs, ir kitų. Įsigilinti į save ir pažvelgti į save kitomis akimis. Čia žmogus traktuojamas kaip visuma – kaip siela ir kūnas, su visomis šiame gyvenime turimomis pamokomis ir patirtimis. Kartais sunkumai atveda prie nuostabiausių dalykų gyvenime. Tereikia pažvelgti į viską kitaip.

HAMSA HOUSE – tai mano ir JŪSŲ namai.